Spilregler

Spillereglerne er en tilføjelse til de generelle vilkår og betingelser. I tilfælde af udelukkelse eller for at se, hvad der er tilladt, bør du læse vores vilkår og bestemmelser og særligt sektion 8.

Det er ikke tilladt at omgå spilreglerne, og det vil blive behandlet som en overtrædelse. Alle spilleregler gælder også for spillere, der har i sinde at slette deres konto, eller allerede er i gang med at slette deres konto.

1.)Konto

 • 1.1. Hver spiller må kun have og anvende én konto pr. spilverden.
 • 1.2. Kontoejeren er den person, hvis e-mailadresse er registreret på kontoen. Support har ret til at forlange e-mailadressen for at bekræfte ejerskabet.
 • 1.3. Det er ikke tilladt at dele kodeord med andre spillere, og det vil blive betragtet som en overtrædelse af spillets regler. Undtagelse: Dobbeltkontoer. Disse er kun tilladt, hvis en kontos spillere ikke ejer eller spiller på en anden konto i samme spilverden. Kontoer, der bruges fra samme pc, må ikke have samme kodeord.
 • 1.4. Det er imod spillets regler at forsøge at få adgang til andre kontoer ulovligt. Alle log ind-forsøg, der ikke er foretaget af kontoejeren, vil blive betragtet som ulovlige. Overtrædelser kan føre til udelukkelse fra spillet. Holdet bag spillet vil aldrig bede om dit kodeord!
 • 1.5. En konto skal altid spilles for sin egen skyld. Den må ikke kun bruges til at skabe fordele for en anden konto. Kontoer, der kun bruges til at skabe fordele (“pushing”) for andre kontoer, er ikke tilladt.
 • 1.6. Passive kontoer bliver som regel ikke slettet i Rail Nation.

2.)Netetikette

 • 2.1. Fornærmelser, bagtalelse eller andre tvivlsomme kommentarer i enhver form og ethvert sted i spillet om andre spillere vil ikke blive tolereret og vil blive straffet.
 • 2.2. Brug af andre sprog end serverens officielle sprog eller engelsk i IGMs (in-game messages), chatbeskeder, i den globale chat og i spillerprofiler er ikke tilladt. Serverens officielle sprog er fastlagt af landeflagene på skærmen hvor serveren vælges. Der kan være flere officielle sprog på samme server.
 • 2.3. Vi tillader ikke links i chatten, profiler eller spilfora. Undtaget er links til domæner hos Travian Games GmbH og/eller tilknyttede selskaber.
 • 2.4. Ingen typer af reklamer er tilladt inkl. kædemails og spam.
 • 2.5. Det er ikke tilladt at offentliggøre IGMs, chat-beskeder og e-mails fra spillet uden alle de impliceredes tilladelse.
 • 2.6. Det er forbudt at tvinge en spiller til at slette sin konto, forære den væk, dele sit kodeord eller overtræde en regel.
 • 2.7. Det er forbudt at udnytte fejl i spillet til sin fordel – og det vil blive straffet. Det samme gælder brug af scrips, bots og lignende programkode. Spillet må kun afvikles på konventionelle browsere. Det må ikke spilles på browsere, der er tilpasset spillet Rail Nation. Grafikpakker er undtaget fra denne regel.
 • 2.8. Det er forbudt at udgive sig for at være en officiel instans i Rail Nation. Det er forbudt at anvende uetiske eller politisk ukorrekte navne – og det vil blive straffet med øjeblikkelig udelukkelse.

3.)Administration

 • 3.1. Supportholdet og administratorerne har ret til at afgøre straffen for overtrædelse af reglerne. Der vil aldrig blive udbetalt kompensation for påførte ufordelagtigheder i forbindelse med en bortvisning, inklusiv tabte afgrøder, tabte konkurrencer eller andre tab. Spilleren har ikke ret til godtgørelse for eller erstatning af tabt tid for Premium-funktioner (fx Pluskonto, Forsker, Mekaniker) under en bortvisning. Betalende Rail Nation-spillere får ingen særbehandling i forhold til spillereglerne, hverken under en bortvisning eller i strafudmålingen.
 • 3.2. Support-teamet for din spilverden er det eneste sted du kan kontakte, hvis der opstår et brud på reglerne. Spillere kan indsende deres appel, hvor de forklarer omstændighederne, ved brug af den kontaktformular, der er stillet til rådighed (https://support.rail-nation.com/). Såfremt spilleren har en god grund til at stille spørgsmål ved den beslutning, der er truffet af Support, kan man anmode om at beskeden bringes op på et højere niveau. Sagen vil så blive genbehandlet.
 • 3.3. Rail Nation-holdet forbeholder sig retten til at ændre reglerne når som helst.
 • 3.4. Hvis en enkelt paragraf i reglerne skulle blive ugyldig, er det kun den berørte artikel, der bliver ugyldig og ikke hele regelsættet. Ugyldige paragraffer ændres hurtigst muligt af administratorerne.