Spilregler

Spillereglerne er en tilføjelse til de generelle vilkår og betingelser. I tilfælde af en spærring, eller for at undersøge hvad, der er tilladt og hvad, der ikke er, bør du læse de generelle vilkår og betingelser. Se i dette tilfælde særligt afsnit 11.

Det er ikke tilladt at omgå spilreglerne, og det vil blive behandlet som en overtrædelse. Alle spilleregler gælder også for spillere, der ønsker at slette deres konto eller allerede er i gang med det.

1. Konto

1.1. Hver spiller må kun have og anvende én konto pr. spilverden.

1.2. Kontoejeren er den person, hvis e-mailadresse blev brugt til at etablere kontoen. Supportteamet har ret til at bede om at få oplyst e-mailadressen, for at verificere hvem du er.

1.3. Det er imod reglerne at dele kodeord, og det vil blive behandlet som en overtrædelse af spillets regler. Undtagelse: Multiplayer-konti. Disse er kun tilladt, hvis spillerne på kontoen ikke har, eller spiller, andre konti i samme spilverden. Konti, der spilles fra samme PC, må ikke have samme kodeord. I de tilfælde, hvor der er en mistanke, har spillets supportteam ret til at undersøge situationen og træffe nødvendige foranstaltninger, hvis dette er påkrævet for at sikre en retfærdigt spilafvikling.

1.4. Det er imod reglerne at tiltvinge sig adgang til en anden konto. Alle login, der ikke foretages af kontoindehaveren, anses for at være uretmæssige. Overtrædelser kan føre til permanent eller midlertidig udelukkelse fra spillet. Vores team vil aldrig bede dig om dit kodeord!

1.5. Inaktive Rail Nation-konti bliver ikke slettet.

2. Netetikette

2.1. Brug af andre sprog end det relevante, tidligere specificerede server-sprog, eller engelsk, i IGMs (in-game messages), chatbeskeder, i den globale chat og i spillerprofiler, er ikke tilladt, medmindre en oversættelse af beskeden, der bruger serverens sprog, er inkluderet. Serverens sprog er bestemt af landeflagene på skærmen hvor serveren vælges. Mange forskellige sprog kan være serverens officielle sprog, og det er altid tydeligt vist på forhånd for hver spilverden.

2.2. Vi tillader ikke nogen links i chatten, profiler eller spilfora. Undtagelse er fulde adresser (ikke forkortede) med links som fører til domæner under Travian Games GmbH og/eller tilknyttede virksomheder eller troværdige hjemmesider (YouTube, Wikipedia osv.) Men links, selv til troværdige hjemmesider, som indeholder upassende indhold tillades ikke.

2.3. Reklamer, spam og kædemails, af enhver art, er ikke tilladt.

2.4. Offentliggørelse af IGMs, e-mails eller chat-logs i spillet eller på spillets forum er ikke tilladt uden tilladelse fra begge parter (eller alle involverede personer).

2.5. Det er forbudt at tvinge en spiller til at slette, bortgive eller dele sin konto, eller at kræve at spilleren deler sit kodeord eller bryder en regel.

2.6. Det er forbudt at udnytte fejl i spillet og det vil blive straffet. Det samme gælder brug af scripts, bots og andre lignende programmer. Spillet må kun spilles gennem konventionelle browsere og ikke med browsere modificeret til Rail Nation. Grafikpakker er undtaget fra dette.

2.7. Det er forbudt at udgive sig for at være ansat hos Rail Nation samt at bruge uetiske eller politisk ukorrekte navne og det vil blive straffet med øjeblikkelig sletning.

2.8. Svigagtigt at udgive sig selv for, eller opføre sig som, en ansat hos Rail Nation, i spillets chat- og besked-kanaler, er ikke tilladt og vil medføre straf.

3. Administration

3.1. Supportteamet og administratorerne har ret til at afgøre straffen for overtrædelse af reglerne. Der vil aldrig blive udbetalt kompensation for ulemper, man har pådraget sig i løbet af en spærring, dette inkluderer tabt høst, tabte konkurrencer eller andre tab. Spilleren har ikke ret til kompensation eller erstatning for mistet tid på Plusfunktioner (f.eks. pluskonto, forsker, mekaniker) under en spærring. Betalende Rail Nation-spillere får ingen særbehandling i forhold til spillereglerne, hverken under en spærring eller i strafudmålingen.

3.2.Supportteamet for din spilverden, er det eneste sted du kan kontakte, hvis der opstår et brud på reglerne. Spillere kan indsende deres appel, hvor de forklarer omstændighederne, ved brug af den kontaktformular, der er stillet til rådighed (https://support.rail-nation.com/). Såfremt spilleren har en god grund til at stille spørgsmål ved den beslutning, der er truffet af Support, kan man anmode om at beskeden bringes op på et højere niveau. Sagen vil så blive genbehandlet.

3.3. Rail Nation-holdet forbeholder sig retten til at ændre reglerne når som helst.

3.4. Hvis en enkelt artikel i reglerne skulle blive ugyldig, er det kun den berørte artikel, der bliver ugyldig og ikke hele regelsættet. Ugyldige artikler ændres hurtigst muligt af administratorerne.

3.5. Rail Nation-teamet forbeholder sig ret til at sikre en sund og fair spiloplevelse for spillerne til enhver tid, særligt i situationer, hvor undersøgelse og vurdering af en potentielt skadelig situation eller handling stærkt indikerer, at der bliver gjort skade på spilafviklingen og/eller på en eller flere spillere i spillet. I en sådan situation har Rail Nation-teamet fuldt ud ret til at tage de nødvendige foranstaltninger, også selvom den særlige situation som sådan ikke er beskrevet i de gældende spilleregler.

4. Fairplay

I tilfælde, hvor lige og retfærdig behandling af alle deltagere forskellige steder i spillet ikke respekteres af en eller flere spillere/deltagere, betragtes følgende som en overtrædelse af fairplay-reglerne og vil føre til straffe i spillet:

4.1. Forsætlig afbrydelse af spiloplevelsen for en eller flere spillere ved at gøre følgende:

-Gentagen brug af det samme udtryk, et ord (spamindhold af enhver form)

-Misbrug og udnyttelse af funktioner eller bugs

-Fornærmelser, ødelæggelser, trusler, offentlige beskyldninger eller andre tvivlsomme kommentarer eller handlinger.

4.2. Bagvaskelse eller respektløs tale rettet mod en enkelt spiller, en gruppe af spillere eller officielle repræsentanter for spillet i en eller flere spilverdener, uanset om spilleren eller medlemmet af gruppen er til stede i spilverdenen eller ikke.

4.3. Direkte eller indirekte fornærmelser i beskeder/chat vedrørende religion, køn og race, rettet mod en eller en gruppe af spillere.

4.4. Brug af fornærmende forkortelser (gælder for reglerne 4.1., 4.2. og 4.3. i Fairplay-afsnittet).

4.5. Forsætlig oprettelse af to eller flere konti i samme spilverden af en enkelt spiller, med det formål at manipulere eller udnytte spilfunktioner på nogen måde.